top of page

Let's make us great together!

Chúng tôi luôn tìm kiếm nhân tài

Tuổi trẻ tài cao là một câu nói rất hay. Tại SHADOQ, chúng tôi luôn tìm kiếm những "viên ngọc" mới, không quan trọng tuổi tác, giới tính, vị trí địa lý... Chỉ cần bạn ham học hỏi và sẵn sàng cống hiến hết mình vì cộng đồng. Phúc lợi nhà SHADOQ sẽ khiến bạn không thể rời đi.

Ban chuyên môn

​Chưa có vị trí bạn đang tìm kiếm?

​Gửi chúng tôi hồ sơ của bạn...

bottom of page